Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Lund University Campus Extension

The board for Lund University decided in 2018 that the university should establish a major presence in Science Village. This process is led by the Faculty of Engineering (LTH) and the Faculty of Science. The effort is coordinated from the Lund University Science Village Office (‘The Office’) in order.

The Vision for the extended campus reads: “… to establish operations in Science Village will strengthen and renew the attractiveness of Lund University as a whole – its research, education and public relations – and ensure that the university lives up to its vision of being a university in world class that understands, explains and improves our world and the human condition”.

The university area will be the catalyst for the creation and retention of talent in the area. And infuse the area with a steady stream of academic excellence and research. The placement between two world leading research facilities gives the university an exceptional opportunity to expand their material science and life science prowess.

Lund university is also host university to MAX IV and Lund Nano Lab.

1 / 5

International Networks

Funding schemes

Ongoing Projects

University Campus

For Academia

For Industry

The Research Facilities