Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

LINXS – Neutron And X-ray Science

LINXS Institute of Advanced Neutron and X-ray Science – is an advanced study institute whose mission is to promote science and education focusing on the use of neutrons and X-rays, to attract world-leading scientists for short-term focused research visits, and to create international networks. LINXS hosts a broad range of scientific themes and inspiring international events, seminars and workshops.

If you are interested in joining LINXS go straight here.

1 / 5

International Networks

Funding schemes

Ongoing Projects

University Campus

For Academia

For Industry

The Research Facilities