Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Välkommen till Science Village!

Gör dig redo att gå in i den spännande världen Science Village – där historia möter framtiden!
Ett levande område som inkluderar de fantastiska forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.
Denna plats surrar av energi och kommer snart att bli destinationen för utbildning, innovation, forskning och kultur!

Visste du att…

  • Du står i Science Village mitt emellan de världsledande forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.
  • Science Village är framtidens mötesplats för forskning, näringsliv, innovation, nöje och rekreation. En plats för alla helt enkelt. 😊
  • I Science Village kommer det skapas 20 000 nya arbetsplatser för företag, forskare och studenter.
  • I området planerar vi för ett Science Center där man kan man lära sig allt mellan himmel och jord: ESS & MAXIV – materialforskning, Framtidens mat, Den optimerade människan, Den digitala världen – Innovativa genombrott, Den smarta staden – Energi/teknik/klimat.
  • Det är väldigt bra om du tagit dig hit med kollektivtrafik eller till fots/cykel för då hjälper du oss att nå tredjedelsmålet.
  • Alla byggnader i området kommer värmas upp av den värme som blir över från forskningsanläggningarna. Det byggs även ett fjärrkylanät för de byggnader som behöver kylning.

Robotmurad eldstad

Science Village Hall

Science Village

Konstverket/lågtempererade fjärrvärmenätet

Möllan

Möllegården