Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Konstverket/lågtempererade fjärrvärmenätet

Visste du att…

  • De vita stenarna är konstverket +2DEGREES av konstnären Robert Hais.
  • I ”stenarna” har värmeslingor gjutits in i betongen så man ska kunna värma sig när det är kallt ute.
  • I värmeslingorna finns ljummet vatten som värms upp av överskottsvärme från forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.
  • De uppvärmda stenarna är en liten del av världens största lågtempererade fjärrvärmenät som just nu byggs i Brunnshög. Alla byggnader i området kommer värmas upp av den lågtempererade fjärrvärmen.
  • När byggnader i vårt område behöver kylas kommer de få kyla från fjärrkylanätet.

Här kan du läsa mer om världens största lågtempererade fjärrvärmenät – COOL DH – Framtiden, Kraftringen.

+2DEGREES

Artwork by Robert Hais 2021 ”The place where you stand is the beach in the future”.

Science Village Scandinavia AB and Kraftringen have, within the framework of the EU-funded COOL DH, worked together to create a work of art/seating furniture that uses Kraftringen’s low-temperature network. Halmstad artist Robert Hais has created the work ”+2 degrees / +2 degrees” in the project. The work is heated with low-temperature district heating and also functions as a small meeting room (with chair heating). The plant stands in Möllegården’s garden, Möllegården is then the first building in the area to be connected to the low-temp network.

Nyfiken på konstnären Robert Hais?

Gör dig redo att gå in i den spännande världen Science Village – där historia möter framtiden!
Ett levande område som inkluderar de fantastiska forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.
Denna plats surrar av energi och kommer snart att bli destinationen för utbildning, innovation, forskning och kultur!

Välkommen!

Robotmurad eldstad

Science Village Hall

Science Village

Konstverket/lågtempererade fjärrvärmenätet

Möllan

Möllegården