sv
https://sciencevillage.com

Förinställd beskrivning. Venenatis? Egestas, veniam nobis nesciunt eu unde quam aliqua! Aute assumenda aperiam! Asperiores, do, suspendisse viverra, metus libero! Ultrices, primis magni pretium quis sed integer molestie voluptate tristique! Maiores rhoncus, sapiente velit leo nihil eligendi excepturi iure voluptas placerat cupiditate! Similique scelerisque aliquam eius! Hic proident fermentum inceptos commodi risus, eos, fugit eiusmod ipsum. Dolor sequi? Vel? Repudiandae tempora a, sem curabitur consequatur! Quaerat, per enim non aspernatur cumque voluptatem, ex quisque maxime potenti! Veniam ultrices, venenatis ullam, vivamus autem malesuada fermentum ipsam mauris, pede beatae suspendisse quo tempus laborum, error varius voluptatum torquent eos iste sequi tortor, lobortis laboriosam.

Området

Science Village ligger i nordöstra Lund. Bolaget, Science Village Scandinavia AB, äger den centrala marken vid spårvägshållplats ESS (invigs augusti 2020). Marken omfattar 18 hektar och den kommer att kunna bebyggas med ca 250 000 m² BTA lokaler avsedda för verksamheter inom forskning och innovation. Här kommer att finnas universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. Byggnaderna kommer att kunna uppförs i upp till sju-åtta våningar med variationer i arkitekturen.

Genom området planeras ett grönstråk som binder samman Vindarnas Park med Kunskapsparken. Det blir en tillgång för rekreation och motion samt för biologisk mångfald och djurliv. I detta grönstråk ligger Möllegården och i dess trädgård går Odarslövs mölla att beskåda.

Området kommer, med start under 2020, att trafikeras av Spårvägen. Den ska koppla samman Lund C med Brunnshög och ha sin slutstation i Science Village. Redan idag nås området med buss nr 20 som går i princip samma sträcka. Målet är att en tredjedel vardera av den totala trafikmängden ska trafikeras av kollektiv- och cykeltrafik. Biltrafiken står för den sista tredjedelen.

Science Village utvecklas till en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel som stimulerar till världsledande forskning och mötet mellan den och samhället.

Utbyggnadstakt i Centrala Science Village

Videon nedan visar den planerade utbyggnadstakten för området kring Rydbergs Torg och hållplats ESS.