sv
https://sciencevillage.com

Förinställd beskrivning. Venenatis? Egestas, veniam nobis nesciunt eu unde quam aliqua! Aute assumenda aperiam! Asperiores, do, suspendisse viverra, metus libero! Ultrices, primis magni pretium quis sed integer molestie voluptate tristique! Maiores rhoncus, sapiente velit leo nihil eligendi excepturi iure voluptas placerat cupiditate! Similique scelerisque aliquam eius! Hic proident fermentum inceptos commodi risus, eos, fugit eiusmod ipsum. Dolor sequi? Vel? Repudiandae tempora a, sem curabitur consequatur! Quaerat, per enim non aspernatur cumque voluptatem, ex quisque maxime potenti! Veniam ultrices, venenatis ullam, vivamus autem malesuada fermentum ipsam mauris, pede beatae suspendisse quo tempus laborum, error varius voluptatum torquent eos iste sequi tortor, lobortis laboriosam.

Området Science Village

Science Village ligger i nordöstra Lund. Marken runt ESS-hållplatsen som Science Village-bolaget utvecklar omfattar 18 hektar och den kommer att kunna bebyggas med ca 250 000 m² BTA lokaler avsedda för verksamheter, forskning och utbildning inom materialforskning och innovation. Här kommer att finnas universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. Byggnaderna kommer att kunna uppföras i upp till åtta våningar med variationer i arkitekturen.

Genom området planeras ett grönstråk som binder ihop Vindarnas Park med Kunskapsparken. Det blir en tillgång för rekreation och biologisk mångfald. I detta gröna stråk ingår Möllegårdens trädgård som en viktig länk.

Science Village kommer, med start under 2020, att trafikeras av Spårvägen. Den ska koppla samman Lund C och Science Village och ha sin slutstation på Rydbergs Torg (Hållplats ESS). Redan idag nås området med buss 20 som trafikerar sträckan. För hela Brunnshög (som Science Village är en del av) är målet att maximalt en tredjedel av resorna till och från området ska göras med bil. Övriga resor ska göras gåendes eller med cykel- och kollektivtrafik.

Science Village ska utvecklas till en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel som stimulerar till världsledande forskning och mötet mellan den och samhället.

Brunnshög

Brunnshög i nordöstra Lund är stadens största stadsbyggnadsprojekt. Fullt utbyggt kommer Brunnshög att ha omkring 40 000 boende och verksamma.

Länk till Brunnshög

Kunskapsstråket

Kunskapsstråket förbinder Lunds centrum med Science Village och de nya forskningsanläggningarna. Stråket binder samman kunskapsintensiva verksamheter som: Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Ideon och Medicon Village. Längs Kunskapsstråket har idag 25 000 personer sina arbetsplatser och hit kommer dagligen nästan 30 000 studenter.

Kunskapsstråket lunds komun

Länk till Kunskapsstråket

LU på Science Village

Lunds universitet planerar etablering av verksamhet på Science Village. Detta kommer givetvis att få väsentlig betydelse för områdets utveckling.

Rektorn beslutade den 12 april 2018 om fortsatt utredning avseende Lunds universitets etablering av verksamhet vid Science Village Scandinavia.

Länk till beslutet: 2018-04-12 Uppdrag om fortsatt utredning avseende LUs etablering av verksamhet vid Science Village Scandinavia

Se också rektorns blogg

Science Center-projektet

Science Village Scandinavia ansvarar för att förbereda och planera för ett större och uppskalat Science Center i Science Village. Läs om Science Center-projektet här.