sv
https://sciencevillage.com

Förinställd beskrivning. Venenatis? Egestas, veniam nobis nesciunt eu unde quam aliqua! Aute assumenda aperiam! Asperiores, do, suspendisse viverra, metus libero! Ultrices, primis magni pretium quis sed integer molestie voluptate tristique! Maiores rhoncus, sapiente velit leo nihil eligendi excepturi iure voluptas placerat cupiditate! Similique scelerisque aliquam eius! Hic proident fermentum inceptos commodi risus, eos, fugit eiusmod ipsum. Dolor sequi? Vel? Repudiandae tempora a, sem curabitur consequatur! Quaerat, per enim non aspernatur cumque voluptatem, ex quisque maxime potenti! Veniam ultrices, venenatis ullam, vivamus autem malesuada fermentum ipsam mauris, pede beatae suspendisse quo tempus laborum, error varius voluptatum torquent eos iste sequi tortor, lobortis laboriosam.

Möllan och Möllegården

Möllan och Möllegården är en viktig kulturbärare i Science Village då de med sin närvaro förmedlar att platsen tidigare varit en friliggande agrar miljö och hur man som möllare levde och verkade. Under nära tre hundra år var Möllan den naturliga mötesplatsen för bönderna som kom för att få sin spannmål mald.

Möllegården, dvs bostadshuset, är cirka 100 år gammalt och bestod från början av huskroppen som ligger längs Odarslövsvägen och till det hörde uthus som låg placerade i en vindskyddande vinkel in i trädgården. Uthusen har permanentats efterhand som åren gått och behoven förändrats och byggts samman med bostadhuset. Gårdens nuvarande avtryck är i princip det samma som på 1950-talet.

Möllans historia sträcker sig långt tillbaka i tiden då Skåne fortfarande var danskt. Den byggdes antagligen 1647 på Hviderups gods. 1869 såldes möllan till Svenstorps gods och flyttades till sin nuvarande plats i Odarslöv. Svenstorps gods anställde en möllare som drev kvarnen i egen regi fram till år 1877. Möllan såldes på ofri grund till dansken Jakob Henrik Bauer. År 1896 såldes möllan till Lars Nilsson som i sin tur överlät ägandet till Daniel Andersson år 1907. Han och hans fru drev möllan fram till 1919 då Daniel gick bort. Edvard Johansson tog då över som möllare. Konkurrensen från de maskindrivna kvarnarna var stor, men Edvard drev möllan fram till år 1934 då den övertogs av Anders Jakobsson, som drev den vidare fram till sin död 1937. Sönerna fortsatte driften fram till år 1939 då möllan såldes. Nils Johansson blev ny ägare till stubbamöllan och han lyckades även köpa loss marken intill möllan. Det var svårt att livnära sig som möllare. Det var krigstider och möllan började bli sliten. Nils Johansson drev möllan fram till 1950-talet och blev dess sista möllare. En tid därefter övertog föreningen Gamla Lund ägandet. Sedan några år ägs nu möllan av Science Village Scandinavia AB, genom sitt dotterbolag Lund Östra Odarslöv 13:4 AB.

Stubbamöllor var i drift i Europa redan under 1100-talet och kom till Sverige under 1200-talet. Vanliga blev de först under 1600-talet och fanns främst i Skåne, Småland, Uppland, Öland och Gotland. Stubbamöllornas fördel var att de kunde byggas där vattenkraft saknades. Nackdelen med Stubbamöllan var att den invändiga ytan var ganska liten och det fanns oftast endast plats för ett stenpar. Efter hand som utvecklingen gick framåt blev stubbamöllorna utkonkurrerade av hjulkvarnar, Holländarna och ångdrivna möllor. Av de ursprungliga cirka 1 500 möllorna som funnits i Skåne återstår idag cirka 117 stycken, varav 20 är stubbamöllor. 6 av dessa har sitt ursprung från 1600-talet, varav Odarslövs mölla är en. Livslängden för en mölla var ungefär 200 år. Många av möllorna försvann, eller återanvändes delar av dem i andra möllor. Att stubbamöllan i Östra Odarslöv finns kvar och dessutom kan vara en av Skånes äldsta, gör den kulturhistoriskt intressant.

Kvarnhuset renoverades under 2016 och i augusti 2017 kom de nya vingarna på plats med vita beläggningsbrädor som skall efterlikna segelduken på vingarna.

Stubbamöllan

En stubbamölla består i princip av vingar med vingaxel, kvarnhus med kvarnverk och fot som vilar på stenpallar. Kvarnhuset är monterat på en kraftig vertikal stubbe av ca 1 meter grov ek, runt vilken kvarnhuset kan rotera. Stubben avslutas i övre änden med en tapp i vilken en grov horisontell bjälke kallad stenbjälken är fäst. Denna bär upp hela kvarnhuset.