sv
https://sciencevillage.com

Förinställd beskrivning. Venenatis? Egestas, veniam nobis nesciunt eu unde quam aliqua! Aute assumenda aperiam! Asperiores, do, suspendisse viverra, metus libero! Ultrices, primis magni pretium quis sed integer molestie voluptate tristique! Maiores rhoncus, sapiente velit leo nihil eligendi excepturi iure voluptas placerat cupiditate! Similique scelerisque aliquam eius! Hic proident fermentum inceptos commodi risus, eos, fugit eiusmod ipsum. Dolor sequi? Vel? Repudiandae tempora a, sem curabitur consequatur! Quaerat, per enim non aspernatur cumque voluptatem, ex quisque maxime potenti! Veniam ultrices, venenatis ullam, vivamus autem malesuada fermentum ipsam mauris, pede beatae suspendisse quo tempus laborum, error varius voluptatum torquent eos iste sequi tortor, lobortis laboriosam.

Forntida historia

Inför planläggning och bygge av MAX IV, ESS och Science Village har arkeologiska utredningar och utgrävningar ägt rum. Från resultaten kan vi lära oss mycket om landskapet och livet på platsen för så länge sedan som mer än 6 000 år tillbaka i tiden. Då var platsen inte en del av nordöstra Lund med närhet till Malmö och Köpenhamn eftersom ingen av städerna fanns.

Utgrävningar visar att människor var bofasta här långt tidigare än vad som tidigare var känt. För 5 800 år sedan levde bofasta jordbrukare här och där ESS byggs fanns en by med tio hyddor och två långhus. Tusentals förkolnade sädeskorn, malstenar och andra verktyg som visar på att människorna i byn mestadels livnärde sig på vad jordbruket gav. Analyser av dåtida keramik påvisar rester från mjölk och kött som förvarats eller tillretts i kärlen.

Genom analys av pollen som arkiverats i våtmarkernas sediment, lager på lager under årtusenden, kan förändringarna av växtligheten i landskapet följas över tid. Vid samma tid som de arkeologiska jordbruksartefakterna daterats syns ökningar av gräs- och sädesslagspollen som återspeglar ett landskap av betesmark och odlingsmark. På platsen för Science Village framträder ett område klätt av lummig lövskog med högt krontak och buskvegetation med hallon och hassel. De stenyxor som hittats var de verktyg som förändrade landskapet i grunden då människan glesade ut skogen efter hand när de började röja skogen, odla marken och bygga sina bosättningar. Utgrävningar visar att det strax söder om Möllegården fanns gravmonument med en processionsväg från Odarslövsvägen fram till två dösar. De anlades ca 3 500 f. Kr. och är yngre än de första bosättningarna vid ESS. De manifesterar kontinuitet och makt på platsen. På toppbilden visas en rekonstruktion av hur landskapet såg ut vid den tiden. Processionsvägens riktning sammanfaller med soluppgångens strålar vid midvintersolståndet.

Dåtida maktcentret Uppåkra

Under den skandinaviska järnåldern låg en av de största centralplatserna i Uppåkra, fem kilometer söder om dagens Lund. Här bodde regionens makthavare i över tusen års tid – från 100 f. Kr till 1 000 e.Kr. Fynd av mer än 28 000 metallföremål berättar om ett livfullt centra för handel, religion och politik. Kunskapsutbytet med omvärlden var omfattande och i kombination med lokal experimentlusta resulterade det i platsens högklassiga hantverk. Med resor och kulturmöten spreds idéer och innovationer. Invånarna i Uppåkra hade kontakt med romarriket och den romerska armén. Genom det skaffade man sig ökad kunskap om anatomi och läkekonst. Fynd av kirurgiska instrument såsom peang, knoppsond och skalpell vittnar om detta utbyte. Snarlika motsvarigheter används av läkare än idag.

I bosättningens absoluta mitt låg Uppåkras ceremonihus. Det var troligen den högsta byggnaden och bör ha varit en imponerande syn. När ceremonihuset grävdes ut hittades häpnadsväckande och unika föremål så som en dryckesbägare i brons och silver och med guldornamentik och en glasskål importerad från svartahavsområdet samt 120-talet små figurer i guld kallade guldgubbar. Med hjälp av dessa fynd fastställdes husets funktion för kult, ceremonier och religiös dyrkan.

Maktrelationer skulle upprätthållas lokalt såväl som långväga. Att det fanns kontakt mellan Uppåkra och Science Village vet vi genom spår av fyndmaterial såsom glaspärlor. I vårt område har även hela gårdar samtida med Uppåkra grävts fram bland annat en storgård invid Odarslövsvägen. Där förutom boningshuset även fanns en hall avsedd för att ta emot gäster. Flera ugnar som hittats här vittnar om stor matproduktion genom bakning och rostning av malt för ölbryggning. Några hundra meter från storgården låg en familjebegravningsplats med tolv gravar varav flera var rika på föremål som lagts ner för att följa med på den sista färden. Vackert dekorerade keramik kärl som sannolikt innehållit mat och dryck. I flera gravar fanns halsband av glas-och bärnstenspärlor. I en grav bestod halsbandet av 551 pärlor och i densamma fanns en kniv med handtag av trä legerat med brons. I ytterligare en grav återfanns en liten ring och en myntformad platta av guld vid huvudgärden. Guldplattan har ett ingraverat mönster av sexton Y som varannan är vänd inåt koncentriska cirklar i mitten och utgör tillsammans en sol eller blommönster. Det kan ha varit ett mynt som likt de grekiska Karonsmynten las i munnen på den döda för att betala färden över till den andra sidan.

Forskningsanläggningar ger svar om det förflutna

De första odlade sädeskornen i Skåne någonsin, 5 800 år gamla från platsen, har undersökts med samma teknik som kommer användas på ESS. Av bilderna går att se att det förkolnade sädeskornet fortfarande har grodden välbevarad inuti. Syftet är att ta reda på om det i sädeskornet finns bevarat DNA som kan ge svar om ursprung och eventuell förädling. De världsledande forskningsanläggningarna kan ge oss svar om det förflutna.

(Text sammanställd av Anna Broström, Arkeologerna, och Carolina Ask, Uppåkra arkeologiska center, tillsammans med Maria Milton Science Village. Toppbilden är en landskapsrekonstruktion av Henning Cedmar-Branstedt. Den visar hur det såg ut i Science Village för cirka 5 000 år sedan.)

Vill du veta mer?

Du som är intresserad av historia och arkeologi kan besöka Arkeologernas eller Uppåkras hemsidor för att lära dig mera eller läsa den arkeologiska rapporten om utgrävningarna i området hos Riksantikvarieämbetet.

Arkeologerna
Uppåkra Arkeologiska Center
Kulturarvsdata Riksantikvarieämbetet