sv
https://sciencevillage.com

Förinställd beskrivning. Venenatis? Egestas, veniam nobis nesciunt eu unde quam aliqua! Aute assumenda aperiam! Asperiores, do, suspendisse viverra, metus libero! Ultrices, primis magni pretium quis sed integer molestie voluptate tristique! Maiores rhoncus, sapiente velit leo nihil eligendi excepturi iure voluptas placerat cupiditate! Similique scelerisque aliquam eius! Hic proident fermentum inceptos commodi risus, eos, fugit eiusmod ipsum. Dolor sequi? Vel? Repudiandae tempora a, sem curabitur consequatur! Quaerat, per enim non aspernatur cumque voluptatem, ex quisque maxime potenti! Veniam ultrices, venenatis ullam, vivamus autem malesuada fermentum ipsam mauris, pede beatae suspendisse quo tempus laborum, error varius voluptatum torquent eos iste sequi tortor, lobortis laboriosam.

Author Archive

Tack!

Publicerad: 23 september, 2015 av Ulrika Lindmark |

Drygt 500 personer besökte oss under Kulturnatten. Människor i alla åldrar tittade in på Skomakaregatan under de tre timmar vi höll öppet, för att ta del av vår fina modell, expobilder och arkeologiska utgrävningar.

Fantastiskt roligt att så många intresserar sig för vår vision och ambition när det gäller att utveckla världens bästa Science Village.

Tack alla för besöket.

Detaljplan klar för samråd

Publicerad: 18 juni, 2015 av Ulrika Lindmark |

4 juni fattade Byggnadsnämnden i Lund beslut om samråd för Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 (Brunnshög).

För Science Village innebär detta ett steg framåt för utvecklingen av området. Detaljplanen omfattar området där Science Village första nya byggnad, SPACE, ska uppföras liksom de redan befintliga, Möllan och Möllegården.

Detaljplanen reglerar vad i området som är kvartersmark för bebyggelse respektive allmän plats för torg, gator och parker. Den består av en formell plankarta samt förklarande illustration och beskrivning. Samrådet äger rum från slutet av juni till mitten av september.

översikt_1

Förslag till detaljplan.

För den som är intresserad finns detaljplanen publicerad på Lunds kommuns hemsida under samrådstiden. Där finns även information om hur man kan tycka till.

Vinnare utsedd – Wihlborgs och Fojab

Publicerad: 10 april, 2015 av Ulrika Lindmark |

Wihlborgs Fastigheter tillsammans med FOJAB Arkitekter har blivit utsedda till vinnare i markanvisningstävlingen för den första etappen av Science Village.

Science Village Scandinavia AB utlyste i slutet av 2014 en tävling om att få förvärva mark för att bygga Science Villages första byggnad – Ikonbyggnaden. Byggnaden ska bland annat inrymma ett Guest House för forskarna vid ESS och MAX IV, restaurang, gym, livsmedelsbutik och en utställningslokal. Efter prekvalificering utsågs fem byggherrar att tillsammans med var sitt arkitektkontor inkomma med förslag.

En jury bestående av Ole Kasimir och Karl-Oscar Seth från Lunds kommun, Åsa Bergenudd från Lunds universitet, Håkan Falkboo från Region Skåne, Anders Svensson från CaseLab AB samt Maria Milton från Science Village Scandinavia AB har utvärderat och rekommenderat två av de fem förslagen.

interior

Ett atrium sträcker sig genom hela ikonbyggnaden och dagsljus flödar från det glasade taket, som är fribärande över det inglasade strukturella ramverket som, precis som resten av byggnaden, är konstruerat helt och hållet i trä.

Styrelsen i Science Village Scandinavia AB har därefter, vid en sammanvägd bedömning av juryns utlåtande och övriga villkor, beslutat att utse Wihlborgs Fastigheter tillsammans med FOJAB Arkitekter till vinnare.

Enligt preliminär plan kommer byggstart att ske under 2016 och ikonbyggnaden stå färdig under våren 2018.

Läs mer i artikel Sydsvenskan

Nanova-fabrik planeras I Science Village

Publicerad: 17 februari, 2015 av Ulrika Lindmark |

En produktionsanläggning för pilotprodukter inom nanoteknik planeras att byggas i Science Village. Om allt klaffar kan anläggningen vara i drift under 2018.

Det handlar om att ge företag möjlighet att ta det kritiska steget från forskningsmiljö till fullskalig produktion utan att behöva lämna Sverige.

Vinnova och Region Skåne finansierar en förstudie av projektet, som har initierats av Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet.

Produktionsanläggningen kommer att heta Nanova och är tänkt att byggas på Science Village-området med ESS och MAX IV som närmaste grannar.

Läs mer i artikel i Sydsvenskan

Tävling inledd

Publicerad: 9 januari, 2015 av Ulrika Lindmark |

Science Village går nu in i ett ytterst intressant utvecklingsskede. Fem byggherrar har blivit nominerade att delta i tävlingen om att gestalta Etapp 1 av byggandet av vetenskapsbyn Science Village Scandinavia. Nu börjar dröm så smått bli verklighet.

De nominerade byggherrarna är:

Midroc Property Development med Tengbom som arkitekter

Hemsö Fastighets AB med White Arkitekter

Wihlborgs Fastigheter med Fojab Arkitekter

Skanska Sverige med Cobe som arkitekter

Akademiska Hus med Dorte Mandrup Arkitekter

Tävlingen pågår fram till den 27:e februari, 2015. Juryn som kommer att utvärdera den gestaltningsmässiga delen av tävlingen bestående av följande personer:

Maria Milton, Science Village Scandinavia, Anders Svensson, CaseLab, Åsa Bergenudd, Lunds universitet, Ole Kasimir, Lunds kommun, Karl-Oscar Seth, Lunds kommun. Samt en representant för Region Skåne.

Ta bussen till Science Village

Publicerad: 29 december, 2014 av Ulrika Lindmark |

Nu går det buss till MAX IV, Science Village och ESS.

För alla de som jobbar däruppe och för den som vill ta sig en titt på hur arbetet fortskrider med att bygga världens bästa materialforskningsanläggningar.

busslinje_besk

Buss nr 20, Lundalänken. Från Lund C, längs Kunskapsstråket till ESS, och tillbaka.

Buss nr 20, Lundalänken. Linjesträckningen går från Lund C, längs kunskapsstråket, via Ideon med ändstation ESS. Den första turen avgick måndag 15 december kl 05:38.

Buss avgår var tionde minut, måndag till fredag, från tidig morgon till sen kväll. Välkommen att titta förbi.

Colin Carlile hedersdoktor

Publicerad: 18 december, 2014 av Ulrika Lindmark |

colin_besk

Professor Colin Carlile blir en av tre nya hedersdoktorer vid Lunds Tekniska Högskola.

De tre nya hedersdoktorerna är Axis-grundaren Martin Gren, den tidigare ESS-vd:n Collin Carlile och den holländska elektronikprofessorn Liesbet Van der Perre. Utnämningen kommer att ske under 2015.

När det gäller professor Colin Carlile framhålls det att han hade ett avgörande inflytande för lokaliseringen av ESS till Lund, samt att han har hjälpt LTH med att utveckla sin verksamhet och göra den bättre anpassad för att stödja och understödja lokaliseringen av de nya anläggningarna ESS och MAX IV.

Speciellt roligt är det förstås att Colin arbetar som rådgivare till Ulrika Lindmark, VD för Science Village Scandinavia.

Länk artikel Sydsvenskan

Försäljning av byggrätter

Publicerad: 18 november, 2014 av Ulrika Lindmark |

Science Village Scandinavia AB är ett exploateringsbolag och har för avsikt att efterhand avyttra byggrätter till aktörer som därefter fortsätter utveckling, byggnation och förvaltning – med ambitionen att utveckla Science Village-området till gagn för forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Science Village Scandinavia AB inbjuder därför nu till prekvalificering för försäljning av Etapp 1.

bild etapp 1

Etapp 1 av utbyggnaden Science Village.

De intresseanmälningar som bolaget finner mest intressanta kommer att gå vidare till tävling. Vinnaren av tävlingen kommer erbjudas att förvärva det ”Primära tävlingsområdet” och att delta i slutförandet av detaljplanen för området.

Science Village är den kommande stadsdelen, 18 hektar, mellan MAX IV och ESS. För området finns ett Ramprogram framtaget av Lunds kommun. Ramprogrammet indikerar en total byggrätt om cirka 250 000 m². Byggnationen är tänkt att påbörjas under 2016.

Tävlingstiden avslutas 28 februari och beslut om vald vinnare planeras att fattas under mars 2015.

Maria Milton ny projektchef hos Science Village

Publicerad: 24 oktober, 2014 av Ulrika Lindmark |

15 september tillträdde Maria Milton som projektchef för Science Village Scandinavia.

Maria Milton, är planeringsarkitekt FPR/MSA och har arbetat med fysisk planering och stadsutveckling i mer än 15 år, varav de senaste tre åren som gruppchef för Stad- och landskapsgruppen hos White arkitekter i Malmö.

– Mina ledstjärnor är att skapa städer utifrån god gestaltning, hållbarhetsfokus och med människan i centrum. Att med detta som utgångspunkt få bli delaktig i arbetet med att förverkliga Science Village känns mycket inspirerande och spännande, säger Maria. 

Nanova siktar mot etablering på Science Village-området

Publicerad: 15 oktober, 2014 av Ulrika Lindmark |

Lunds nanotekniska laboratorium kommer, med start 2015, att satsa 200 miljoner på en utbyggnad av verksamheten vid Lunds universitet. Satsningen är ett första steg i att förstärka resurserna runt nanoteknisk företagsutveckling i Lund.

I steg två ska ytterligare 500 miljoner satsas på vidare utbyggnad av nanolabbet, där resurser ska läggas på pilotproduktion och industrinära utveckling av nanoteknologiska produkter.

En vision som har arbetsnamnet Nanova, och den kommande produktanläggningen kommer att placeras i Science Village Scandinavia, mitt emellan forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Läs mer i artikel Sydsvenskan