sv
https://sciencevillage.com

Förinställd beskrivning. Venenatis? Egestas, veniam nobis nesciunt eu unde quam aliqua! Aute assumenda aperiam! Asperiores, do, suspendisse viverra, metus libero! Ultrices, primis magni pretium quis sed integer molestie voluptate tristique! Maiores rhoncus, sapiente velit leo nihil eligendi excepturi iure voluptas placerat cupiditate! Similique scelerisque aliquam eius! Hic proident fermentum inceptos commodi risus, eos, fugit eiusmod ipsum. Dolor sequi? Vel? Repudiandae tempora a, sem curabitur consequatur! Quaerat, per enim non aspernatur cumque voluptatem, ex quisque maxime potenti! Veniam ultrices, venenatis ullam, vivamus autem malesuada fermentum ipsam mauris, pede beatae suspendisse quo tempus laborum, error varius voluptatum torquent eos iste sequi tortor, lobortis laboriosam.

Author Archive

Science Village deltar i Skåne Innovation Week

Publicerad: 30 maj, 2016 av Ulrika Lindmark |

Skåne Innovation Week är en vecka med aktiviteter, innovationer och idéer om skapandet av världens mest innovativa region och hur vi alla är en del av det. 2016 års evenemang äger rum mellan 30 maj och 3 juni. Science Village Scandinavia AB med samarbetspartners deltar i innovationsveckan och öppnar Möllegården för allmänheten på onsdag den 1 juni, kl 17-19.

Möllegården är den nyrenoverade gård som finns på Science Village mellan ESS och MAX IV. I gården har en utställning byggts upp. Här kan du lära dig hur anläggningarna ESS och MAX IV fungerar, och vad de kan användas till. Du kan också få beskrivet hur Brunnshög och Science Village kommer att utvecklas. Här finns också en beskrivning av Uppåkra och dess koppling till de människor som levde på Science Village-området för mer än 1 000 år sedan.

I anslutning till Möllegården har vi – i samarbete med Kraftringen – placerat en ”Giraffe 2.0” som är ett kombinerat vind- och solkraftverk från Innoventum. I samband med Öppet Hus i Möllegården kommer representanter från Kraftringen och Innoventum att finnas på plats för att informera om ”Giraffen”.

För hållbart resande rekommenderas besökare att ta buss nr 20 från Lund C till Lund ESS. Gården och Giraffen ligger i anslutning till busshållplatsen. Bussen går var tionde minut och den sista går tillbaka till Lund C kl 19:21. Det är god tillgänglighet med cykel till området. Antalet bilparkeringsplatser är begränsade.

Så här hittar du vägen: Karta  

Länk till Skåne Innovation Week

 

 

 

Lunds universitet intresserat av Science Village

Publicerad: 29 mars, 2016 av Ulrika Lindmark |

Lunds universitet har beslutat utreda vilka verksamheter som kan vara aktuella för flytt till Science Village. Anledningen till detta förklarar universitetets rektor Torbjörn von Schantz så här:

– Lusten att skapa något riktigt bra på området är stor och idéerna många. Framförallt vill vi skapa synergieffekter när vi inom loppet av några år har båda anläggningarna i drift. De kommer inte bara att vara attraktiva för forskare utan i allra högsta grad för näringslivet och offentlig verksamhet. SVS ska genomsyras av stödfunktioner till de två anläggningarna men också vara en viktig plats där akademin och näringslivet möts, en plats för innovation och utveckling. Från universitetets håll vill vi skapa möjligheter för alla fakulteter att ta del av den innovativa miljön.

I första ledet står Medicinska och Naturvetenskapliga fakulteterna tillsammans med LTH. De kommer under våren att ta fram beslutsunderlag för flytt av större eller mindre delar av verksamheterna.

Lunds universitet är en av tre ägare till Science Village Scandinavia AB, och har under lång tid uttryckt intresse för etablering hos Science Village. När nu invigningen av MAX IV närmar sig med stormsteg och ESS börjar resa sig ur jorden har intresset konkretiserats i beslut om att ta fram ett beslutsunderlag.

Vi är naturligtvis mycket glada över beslutet, och vi hoppas att inom några år få välkomna anställda och studenter till nya, fina byggnader på Science Village-området!

Läs mer i Sydsvenskan

 och i Universitetsrektorns blogg

Frankrike – Science Village

Publicerad: 22 mars, 2016 av Ulrika Lindmark |

Franska handelskammaren har gett ut ett stort temanummer om relationen mellan Sverige och Frankrike som en uppföljning av Kungens besök i Frankrike för ett tag sedan och Frankrikes premiärministers statsbesök i Stockholm i höstas.

Tidningen, Echanges Internationaux, distribueras via de franska ambassaderna runt om i världen. Science Village finns med i en artikel – The-place-to-be in Lund.

Läs den engelska versionen i nedanstående PDF

Echanges Internationaux_SVS

 

 

Möllegården renoverad

Publicerad: 21 mars, 2016 av Ulrika Lindmark |

Den gamla slitna möllegården på Science Village-området har genomgått en omfattande renovering som nu är klar. Snart öppnas den som utställningslokal för ESS och MAX IV.

Läs mer i artikel Sydsvenskan

 

Science Village deltar i EU-finansierade utvecklingsprojekt

Publicerad: 21 mars, 2016 av Ulrika Lindmark |

Tre projektansökningar – där Science Village står som medsökande – har fått EU-finansiering beviljade. De tre projekten är alla viktiga för att utvecklingen runt ESS och MAX IV ska gå framåt.1. ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society    

Projektet arbetar med att maximera effekterna av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Störst fokus ligger på att stärka kompetensen hos unga forskare, men det finns även delprojekt inom gränshinder, marknadsföring, hur forskare ska trivas och stanna kvar samt hur företag ska bli leverantörer av produkter och tjänster till anläggningarna.

Projektet är ett samarbete mellan 27 aktörer varav åtta är universitet i Öresund-Kattegatt-Skagerrak-regionen. Projektets totala budget är ungefär 200 miljoner kronor och det löper under tre år.

CrossBorderSSInterreglogo_mailsignatur

Mer information finns på projektets webbplats

2. Materials Business Center

Projektet arbetar med att skapa en plattform för samverkan mellan etablerad industri, små och medelstora företag, entreprenörer, akademi och institut. Ambitionen är att kontakter mellan deltagarna ska leda till samarbeten, utvecklingsprojekt och affärer.

Projektet är ett regionalt samarbete mellan Region Skåne, Lunds Universitet, Innovation Skåne, Invest in Skåne och Science Village Scandinavia AB. Projektets totala budget är ungefär 12 miljoner kronor och det löper under tre år.

3. Utvecklings-laboratorier runt ESS och MAX IV

Projektet är en kortare förstudie som syftar till att utreda vilket behov av vetenskaplig infrastruktur som behövs runt ESS och MAX IV och hur dessa behov ska kunna finansieras.

Projektet är ett samarbete mellan Lunds Universitet, Region Skåne, ESS, MAX IV och Science Village Scandinavia AB. Projektets totala budget är 800 000 kr och det löper under nio månader.

Universitetet vill flytta in hos Science Village

Publicerad: 15 mars, 2016 av Ulrika Lindmark |

Glädjande och viktigt besked! Lunds Tekniska Högskola (LTH) och universitetets naturvetenskapliga fakultet vill flytta delar av sin verksamhet till Science Village. Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet och LTH har bett universitetets byggnadssektion att utreda möjligheterna och kostnaden för flytt av delar av verksamheten till Science Village.

Läs mer i artikel Sydsvenskan

 

JA till spårvägen

Publicerad: 27 december, 2015 av Ulrika Lindmark |

Den 17 december 2015 är ett historiskt datum i Science Village’s utveckling. Två positiva beslut om spårvägen kom på samma dag. Först besked om delfinansiering av spårvägen från de statliga stadsmiljöavtalen och senare fattades beslut i Lunds kommunfullmäktige om att anlägga spårvagnsträckan Lund C till ESS.

Spårvägen är en prioriterad och ett attraktivt kollektivtrafikslag och ett steg i rätt riktning mot att skapa ett hållbart Science Village. Det är mycket värt att spårvagnstrafiken finns tidigt etablerad under utbyggnaden av stadsdelen eftersom chanserna då ökar att spårvagn blir det självklara färdsättet.

Visionsbild%20Sölvegatan

Visionsbilder Metro Arkitekter

Den idag planerade slutstationen är tänkt att ligga i Science Village’s hjärtpunkt. Och i dess absoluta närhet planeras bland annat restaurang, gästboende, undervisningslokaler och besökscentrum. Beslutet om spårvägen kommer att underlätta resandet för både forskare, anställda och besökare.

Besökscentrum blir självförsörjande på el

Publicerad: 17 december, 2015 av Ulrika Lindmark |

Som ett inledande och första steg att nå målet ”Brunnshög ska bli ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande” har Science Village Scandinavia AB och Kraftringen samarbetat i ett energiprojekt som innebär att Besökscentrum för ESS och MAX IV kommer att bli självförsörjande på el.

För att åstadkomma detta placeras ett hybridkraftverk vid det nyrenoverade Besökscentret. Kraftverket, en Giraffe 2.0, kommer att ge byggnaden el via både solceller och vindkraft. Giraffe levereras av det svenska utvecklingsbolaget InnoVentum.

Giraffe 2.0 beräknas generera så mycket el att det även blir ett överskott som kan säljas vidare ut på elnätet. Hybridkraftverket behöver inte mer än 25 m2 markyta vilket gör det lätt att placera. Giraffe 2.0 har en stomme av trä från hållbart förvaltade skogar och av återvunnet stål.

Kraftringen är Science Village Scandinavias energipartner. Partnerskapet innebär bland annat samverkan kring att finna innovativa energi- och mobilitetslösningar för att uppfylla Brunnshögsvisionen. Hybridkraftverket är det första konkreta exemplet på vårt samarbete.

Besökscentret i den tidigare Möllegården färdigrenoverades under 2015. Under våren 2016 installeras en utställning om ESS och MAX IV i byggnaden. Utställningen kommer att vara bokningsbar för intresserade grupper.

Kraftringen och Science Village Scandinavia gör Lund mer hållbart

Publicerad: 11 december, 2015 av Ulrika Lindmark |

Kraftringen och Science Village Scandinavia har i dagarna undertecknat ett samarbetsavtal som syftar till att skapa fler hållbara lösningar i Lunds nya stadsdel Brunnshög. Alla som vill etablera sig i Science Village Scandinavia måste följa samarbetsavtalets riktlinjer för hållbara transporter och energilösningar.

Visionen är att det i Lunds nya gröna stadsdel Brunnshög ska finnas lokalt producerad förnybar energi och hållbara transportlösningar. Science Village Scandinavia är den del av Brunnhög som kommer att byggas mellan ESS och MAX IV. I stadsdelen kommer universitet, forskningsinstitut och företag att ha sina verksamheter. Dessutom kommer där att finnas servicefunktioner, som tillfälliga boenden, restauranger och mötesplatser, för gästforskare, anställda och allmänhet.

Den energi som används i Science Village ska vara både förnybar och lokalt producerad, och som primär uppvärmning ska fjärrvärme användas. En källa till förnybar lokalt producerad energi är restvärme från forskningsanläggningarna, som Kraftringen tar tillvara i sitt fjärrvärmenät.

kraftringen_logo_CMYK (1)

Kraftringen kommer att erbjuda bygg- och fastighetsbolag såväl fjärrvärmeanslutning som elnäts- och fiberanslutning. Kraftringen och Science Village Scandinavia skall också, tillsammans med entreprenörer och byggbolag, skapa nya och innovativa lösningar för energi och transporter i stadsdelen.

– Med starka samarbetspartners och höga ambitioner vad gäller hållbarhet och innovativa lösningar kan vi säkerställa att vi bygger en stadsdel i världsklass, säger Ulrika Lindmark, VD Science Village Scandinavia AB.

– Vi ser fram emot ett spännande och utvecklande samarbete med Science Village Scandinavia som bidrar till att förverkliga hållbarhetsmålen i Brunnshög, avslutar Kraftringens VD, Sylvia Michel.

Kinesiskt intresse för Science Village

Publicerad: 2 december, 2015 av Ulrika Lindmark |

I maj 2015 hade vi nöjet att välkomna en kinesisk delegation Lund och i samband med besöket undertecknades en avsiktsförklaring mellan Lunds kommun, Shenzhen DXHR Science and Technology samt Cleantech Scandinavia kring att arbeta för etableringen av ett International Cleantech Center i Lund.

I november följdes det kinesiska besöket upp genom att en delegation från Lunds kommun med kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren i spetsen, gjorde ett återbesök i Shanghai.

cleantech_1

Förhoppning om kommande kinesiskt Cleantech Center i Science Village

Den kinesiska grupperingen har önskemål om att etablera sig i Science Village, och ett arbete har påbörjats för att konkretisera innehåll, tidplaner och finansiering. Förhoppningen är att arbetet ska resultera i byggandet av ett kinesiskt Cleantech Center på Science Village inom några år.