sv
https://sciencevillage.com

Förinställd beskrivning. Venenatis? Egestas, veniam nobis nesciunt eu unde quam aliqua! Aute assumenda aperiam! Asperiores, do, suspendisse viverra, metus libero! Ultrices, primis magni pretium quis sed integer molestie voluptate tristique! Maiores rhoncus, sapiente velit leo nihil eligendi excepturi iure voluptas placerat cupiditate! Similique scelerisque aliquam eius! Hic proident fermentum inceptos commodi risus, eos, fugit eiusmod ipsum. Dolor sequi? Vel? Repudiandae tempora a, sem curabitur consequatur! Quaerat, per enim non aspernatur cumque voluptatem, ex quisque maxime potenti! Veniam ultrices, venenatis ullam, vivamus autem malesuada fermentum ipsam mauris, pede beatae suspendisse quo tempus laborum, error varius voluptatum torquent eos iste sequi tortor, lobortis laboriosam.

Author Archive

Botanisk skog och Lunds nya Science Center

Publicerad: 17 september, 2019 av Max Pettersson |

Ändring (10/10): tidigare annonserade guidade turer i Vindarnas Park utgår – istället är parken öppen för (oguidade) besök 10.00 – 14:30 (observera att grindarna låses 14:30).

Science Village Scandinavia öppnar Vindarnas Park och visar upp planerna för Lund Science Center. Science Centret som beräknas stå färdig 2024 i centrala Science Village beräknas ta emot minst 150 000 besökare per år. Verksamheten kommer att utgöra ett fönster in mot ESS och MAX IV och andra spännande forskningsmiljöer i Lund-Malmö-området. Centret kan beskrivas som ett publikt kunskaps- och upplevelsecenter där interaktiva lösningar visar hur naturen fungerar, nya forskningsrön och innovationer presenteras och fakta sätts in i ett sammanhang. Arkitekttävlingen för centret blev klar under sommaren och under Kulturnatten finns det chans att fördjupa sig i både byggnadens utformning och den framtida verksamheten. Ta chansen att lära dig mer om södra Sveriges Science Center! Vi finns på plats på Möllegården mellan 10:00-14:30 under Kulturnatten.

Mellan MAX IV och centrala Science Village ligger Vindarnas Park. En botanisk skog om 6 hektar. Här finns 30 000 plantor från världens alla hörn planterade. Skogen, som anlades 2014, har några år kvar tills den står i full prakt men redan nu kan man se ett antal ovanliga och exotiska växter. Parken är normalt stängd för allmänheten för att skydda de unga plantorna men under Kulturnatten öppnas området för besökare.

Under Kulturnatten är även 370-åringen Odarslövs mölla öppen för besök. Erfarna guider berättar om ESS och MAX IV i MAXESS-besökscenter (Möllegården), det finns kaffe att tillgå hela dagen, och såklart gott rågbröd.

Så ska Lunds nya Science Center se ut!

Publicerad: 4 juli, 2019 av Max Pettersson |

Under onsdagen avtäcktes det vinnande förslaget för Lunds nya Science Center på ett evenemang i Almedalen. Byggnaden är i glas och trä och ska rymma allt från naturvetenskapliga lekar till etikföreläsningar. Det vinnande arkitektkontoret är COBE som bland annat har ritat museet för ungdomskultur, Ragnarock, i Roskilde.

Det nya Science Centret i Science Village ska rymma 3500 kvm utställningsmiljöer, och utöver det restaurang, butik och auditorium. Byggnaden har en stor rund innergård där man kan sitta i skuggan av ett träd eller uppleva föreläsningar. Taket är täckt av solceller för att klara centrets elbehov och dessutom kommer byggnaden vintertid värmas med överskottsvärme från MAX IV och ESS.

Det vinnande arkitektkontoret COBE med huvudkontor i Köpenhamn säger såhär om projektet:

Ambitionerna för museets utformning har varit oerhört höga och vi tycker att vi har lyckats skapa en unik och inbjudande byggnad. Med den öppna innergården och det konkava taket får den en dramatisk, elegant profil som skiljer ut sig och skapar innovativa, annorlunda möjligheter att använda ett museum. Samtidigt har vi tänkt på klimat-, miljö- och hållbarhetsaspekterna redan från starten i processen. Genom att bland annat använda trä som primärt byggnadsmaterial, utnyttja solceller och överskottsvärme och anlägga en innergård med stor biologisk mångfald och regnvattenreservoar har vi nått vårt mål att göra byggnaden koldioxidneutral, om planen fullföljs. Förhoppningen är att vi som arkitektbyrå i framtiden ska kunna fokusera mera på och bli ännu bättre på att skapa hållbara byggnader med hänsyn till kommande generationer och för jordens allmänna tillstånd”, säger Dan Stubbergaard arkitekt och grundare vid COBE.

Byggnaden som beräknas stå färdig 2024 har en stark profil och beräknas ta emot minst 150 000 besökare per år. Science Center-verksamheten kommer att utgöra ett fönster in mot både ESS och MAX IV och andra spännande forskningsmiljöer i Lund-Malmö-området. Centret kan beskrivas som ett publikt kunskaps- och upplevelsecenter där oftast interaktiva lösningar visar hur naturen fungerar, där nya forskningsrön och innovationer presenteras och där fakta sätts in i ett sammanhang.

En viktig del av centret är auditoriet där bland annat vetenskapsshower kommer att visas och där aktuella frågor debatteras, exempelvis kring klimatförändringar och etiska perspektiv kring AI.

Med ett elegant helhetsgrepp och mjuka former tar Meeting Science tävlingstomten i besittning. Den symmetriska byggnaden som präglas av en enkel och karaktärsfull arkitektur står som på en bricka på ett sammanhållet landskapsgolv. … Förslagets invändiga ytor låter utställningarna spela huvudrollen”, ur Juryns omdöme.

Byggnaden ligger ett stenkast från spårvägens ändhållplats ’ESS’ är tänkt att erbjuda både unga och gamla kunskapsupplevelser. Att beslutet om byggnadens utformning nu är taget är ett viktigt steg framåt för processen.

Det känns väldigt roligt att äntligen ha ett färdigt arkitektförslag att jobba med och vi har stort förtroende för COBEs förmåga att leverera både kvalitet och kreativitet i projekt av den här typen. Byggnaden är estetiskt och funktionellt tilltalande, och kommer, förutom att bli ett fantastiskt Science Center, att bli ett fint landmärke i Science Village och Lund”, säger Peter Andersson, chef för Science Center-projektet på Science Village Scandinavia.

Bild credit: COBE

Kontakt Science Village Scandinavia AB
Ludvig Duregård, Science Village Scandinavia AB
+46 (0)735918249
ludvig.duregard@sciencevillage.com
www.sciencevillage.com

Kontakt COBE
Stine Lund Hansen, COBE
Director of Business Development and Communication
slh@cobe.dk
T: +45 7874 6086
M: +45 2729 2442
www.cobe.dk

En inbjudan från Science Village Scandinavia AB

Publicerad: 22 juni, 2019 av Max Pettersson |

Det vinnande arkitektförslaget för Lunds nya Science Center offentliggörs!

Avtäckningen sker 16:00 onsdagen den 3 juli i Arkitekturträdgården (Strandgatan 16A, Visby) under Almedalsveckan. Välkommen!

OM SCIENCE CENTER-PROJEKTET

I Science Village i nordöstra Lund etableras just nu två världsledande laboratorier inom materialforskning och Life Science (ESS och MAX IV). Instrument och metoder utvecklas för att snabbare och bättre möta behoven av bl a hållbara material, klimatneutrala energilösningar och mer träffsäkra läkemedel. I en värld med eskalerande globala utmaningar måste vetenskapen med ökad intensitet bidra med lösningsorienterade framsteg.

Inom Science Village planeras ett nytt större Science Center som en mötesplats och ett kunskapscentra för att just inspirera till framtida forskning, kreativa lösningar och möten med och mellan experterna/forskarna. Skolungdom, unga vuxna och barnfamiljer är primära målgrupper, men här kommer att finnas något som är intressant och utmanande för alla. Tematiska vetenskapsgallerier kommer t ex att inriktas på framtidens urbana miljöer, möjligheter och risker med AI och belysa vad som händer inom genetiken. Centret invigs 2024.

Under 2019 genomfördes en arkitekttävling för att ge byggnaden dess fysiska form och uttryck. Av 41 intresserade kontor gavs fyra möjligheten att rita förslag på byggnaden. Nu har juryn lämnat sitt utslag och motivering och det vinnande förslaget avtäcks 16:00 den 3e juli i Sveriges Arkitekters Arkitekturträdgård (Strandgatan 16A, Visby) under Almedalsveckan. Kom och var med när de första bilderna på en ny ikonbyggnad i Lund visas upp.

Medverkar gör vinnande arkitektkontor, Fredrik Ljunghill (Kommunalråd i Lund, med ansvar för byggfrågor), Peter Andersson (Projektchef Science Center tillika juryns ordförande, Science Village Scandinavia AB) med flera.

Ulrika Lindmark lämnar Science Village Scandinavia AB

Publicerad: 11 juni, 2019 av Max Pettersson |

Efter nästan sex år vid rodret för Science Village Scandinavia AB lämnar Ulrika Lindmark bolaget. Ulrika har varit vd för Science Village Scandinavia AB sedan 2013. Bolaget har sedan Ulrika Lindmark tillträde posten gått från att vara i mycket tidigt skede till att ha två färdiga detaljplaner för området, en spårväg som strax är färdigbyggd och där de två första byggnaderna har planerad byggstart under 2019.

Jag har under åren vid Science Village Scandinavia AB fått en inblick i den enorma potential som ESS och MAX IV innebär för Sverige. Om Science Village utvecklas på rätt sätt, kommer Sveriges möjlighet att dra nytta av forskningsanläggningarna att öka väsentligt. Jag har också haft glädjen att arbeta med utvecklingen av ett större Science Center på Science Village – en av de mest inspirerande arbetsuppgifter man kan ha” säger Ulrika Lindmark.

En arkitekttävling för ett större Science Center är under avslutande och vinnare kommer att meddelas i början av juli. Science Centret, som planeras bara ett stenkast ifrån den framtida ESS-hållplatsen, kommer enligt planerna att öppna för allmänheten 2024.

Bolaget är nu stabilt och väl rustat för framtiden. De stora initiala frågorna är lösta, och bolaget har en mycket kompetent organisation som kommer att lösa uppdraget även när jag har lämnat” säger Ulrika Lindmark.

Sökandet efter en ny vd för Science Village Scandinavia AB startar under sommaren. Ulrika Lindmark går till SMT Malmö Exploatering AB där hon ska arbeta med utvecklingen av ett nytt bostadsområde där Jägersro trav- och galoppbana ligger idag.

”Ulrika Lindmark har under åren lett det här bolaget på ett förtjänstfullt sätt. Jag beklagar hennes avgång men vill samtidigt önska henne all lycka i hennes framtida uppdrag”, säger Bengt Holgersson, styrelseordförande Science Village Scandinavia AB.

För intervjuförfrågan kontakta
Ludvig Duregård
ludvig.duregard@sciencevillage.com
+46 (0)735 91 82 49

Ulrika Lindmark
Ulrika.lindmark@sciencevillage.com
+46 (0)705 31 74 22

Möllegården först ut med lågtempererad fjärrvärme

Publicerad: 15 april, 2019 av Max Pettersson |

Kraftringen utvecklar världens största lågtemperaturnät i Brunnshög. Fjärrvärmenätet, som har 65°C i ledningarna till skillnad från de traditionella 90°C, kommer under sommaren att installeras på Möllegården för att sedan värma besökare till MAXESS-utställningen i Möllegården. I samband med installationen av nätet i Möllegården placeras även en utställningsbod i området där man kan lära sig mer om det lågtempererade nätet, Kraftringen och Science Village.

Denna typ av fjärrvärmenät passar Brunnshög och Science Village utmärkt. Majoriteten av byggnaderna i Brunnshög är mycket mer energieffektiva än tidigare generationer. För Science Village del är ambitionen att byggnader i området endast ska få energi från anläggningarnas spillvärme (i form av just fjärrvärme och fjärrkyla). Den el man behöver ska tillverkas lokalt med hjälp av till exempel sol eller vind.

Projektering av torg och gator sätter igång

Publicerad: 31 mars, 2019 av Max Pettersson |

Norconsult sätter under våren igång med projekteringsarbetet inom de detaljplanelagda delarna av Science Village samt Odarslövsvägen från MAX IV till ESS. I praktiken betyder detta att Norconsult börjar rita och planera utformningen av områdets parker, gator, cykel- och gångvägar samt gatubelysning och utemöbler – inklusive områdets ”tankebubblor”.

Det mesta vi levererar i projektet är inte annorlunda på grund av forskningsmiljön i sig, men några saker sticker ut. Exempelvis ska man utforma ”tankebubblor”, ett antal platser som ska fungera som små oaser för inspiration, träning eller avkoppling” säger Thomas Hedberg, uppdragsledare vid Norconsult.

Projekteringen omfattar bland annat Mesongatan och Rydbergs torg och är första steget mot en komplett torg- och parkmiljö runt spårvagnshållplatsen (med det fastställda namnet ESS) och områdets gångstråk, vilket kommer ge en exaktare bild av områdets framtida karaktär.

Norconsults pressmeddelande här.

Mark förvärvas av Skanska, Wihlborgs och LKP

Publicerad: 27 februari, 2019 av Max Pettersson |

Tre olika aktörer har nu fått tillträde till fyra tomter i Science Village. I och med att detaljplanen fastställdes i augusti 2018 har de första byggherrarna kunnat förvärva mark från Science Village Scandinavia AB. Därmed kan man fortsätta projekteringsprocessen och snart sätta spaden i marken. Wihlborgs förvärvar fastigheten där Space planeras samt tomten väster om Space där man planerar lokaler för kontor, lab, utbildning och service. Skanska förvärvar tomten på Rydbergs torgs södra sida där The Loop planeras och LKP har förvärvat en tomt där ett av områdets två parkeringshus ska byggas.

Både The Loop och Space är goda exempel på områdets dynamik där Space erbjuder gästbäddar för tillresande forskare och användare vid anläggningarna och The Loop erbjuder områdets första lokaler för företag och institutioner. Båda byggnaderna har också ytor för allmänheten med restauranger, ytor lämpliga för utställningar och dessutom byggs en större konsertsal/auditorium i The Loop.

LKP ska bygga parkeringshus i Science Village men kommer till en början erbjuda markparkering för bilpendlare. I takt med att Science Village växer kommer LKP bygga moderna parkeringshus i området.

Lunds Universitet tillsätter projektgrupp

Publicerad: 16 februari, 2019 av Max Pettersson |

Lunds universitets styrelse beslutade 15e februari att ge det formella uppdraget att utveckla planerna för LUs etablering på Science Village till en projektgrupp. Gruppen, under ledning av professor Olle Söderman, kommer att konkretisera och fördjupa scenario 2 och 3 som beskrevs i rapporten ”Lunds universitets etablering i Science Village” (här).

De planer som stakas ut i den tidigare rapporten ger Lunds universitet goda möjligheter att nära associera sig med två världsledande forskningsanläggningar inom materialområdet med potentiellt stora effekter för både den egna forskningen och universitetets internationella profil. Vidare ger en etablering på Science Village möjlighet att skapa en modern campusmiljö i närhet – inte bara till anläggningarna – utan också till innovationsdriven industri och områdets internationella forskningscommunity.

”Arbetet går framåt i bra fart gällande verksamhetsetableringen på Science Village Scandinavia, SVS.” Torbjörn von Schantz, från Rektors blogg

Science Village gläds åt att arbetet fortgår med brett stöd från både rektor och styrelse. Lunds universitets närvaro är av stor betydelse för platsen och områdets karaktär som kunskaps- och innovationsmiljö.