sv
https://sciencevillage.com

Förinställd beskrivning. Venenatis? Egestas, veniam nobis nesciunt eu unde quam aliqua! Aute assumenda aperiam! Asperiores, do, suspendisse viverra, metus libero! Ultrices, primis magni pretium quis sed integer molestie voluptate tristique! Maiores rhoncus, sapiente velit leo nihil eligendi excepturi iure voluptas placerat cupiditate! Similique scelerisque aliquam eius! Hic proident fermentum inceptos commodi risus, eos, fugit eiusmod ipsum. Dolor sequi? Vel? Repudiandae tempora a, sem curabitur consequatur! Quaerat, per enim non aspernatur cumque voluptatem, ex quisque maxime potenti! Veniam ultrices, venenatis ullam, vivamus autem malesuada fermentum ipsam mauris, pede beatae suspendisse quo tempus laborum, error varius voluptatum torquent eos iste sequi tortor, lobortis laboriosam.

Author Archive

2 x Panelsamtal om Science Village den 6:e Juli

Publicerad: 1 juli, 2021 av Ludvig Duregård |

Tisdag 6 juli under Almedalsveckan genomförs två livesända seminarier om Science Village inom ramen för Altitude Meetings Istället för Almedalen.

14:00 6 juli
Rätt från början – Hur bygger vi norra Europas mest attraktiva forskningsmiljö i Science Village?
Här deltar MAX IV, ESS, Lunds universitet och Science Village Scandinavia AB (SVS AB) i ett samtal om samverkan i området – med särskilt fokus på teknikparksfrågan som just nu är i process hos Vinnova. Panelen består av Pia Kinhult (ESS), Viktor Öwall (Lunds universitet) och Marjolein Thunnissen (MAX IV) samtalet leds av Fredrik Melander (SVS AB).

LIVESÄNDNINGEN HITTAR DU HÄR

15:00 6 juli
På plats från början – hur bygger näringslivet forskningsmiljöerna där alla vill vara för att alla är där?
Näringsliv och forskning måste mötas, för att vi ska komma åt nya lösningar på världens problem. Vilka parametrar och funktioner måste då finnas i ett hus där forskning och näringsliv ska mötas? Kan man bygga in det i väggarna redan från början? Deltar gör representanter från Skanska, Axis, Astra Zeneca, Alfa Laval, Orkla och PåHoj, Thomas Frostberg leder samtalet.

LIVESÄNDNINGEN HITTAR DU HÄR

 

 

Science Village Scandinavia AB säljer fler byggrätter till Skanska

Publicerad: 17 februari, 2021 av Ludvig Duregård |

Science Village Scandinavia AB sålde i december ytterligare byggrätter till Skanska. De två tomterna ligger mycket centralt i Science Village – bara meter från spårvägshållplats ESS i Nordöstra Lund. ”Under 2020 har vi upplevt ett ökat intresse från verksamheter att etablera sig i Science Village och The Loop. Det känns kul att nu kunna ’utöka’ The Loop-konceptet i Science Village med hjälp av de här nyförvärven” säger Hans Fransson, projektutvecklare, Skanska Sverige.

Försäljningen omfattar ett 3 700 kvadratmeter stort markområde med en byggrätt på 11 600 kvadratmeter delat på två fastigheter. Båda fastigheterna angränsar mot Rydbergs torg – ”hjärtat” i Science Village.

Redan mycket på gång
Skanska har sedan förvärvet av sin första byggrätt i Science Village arbetat med att utveckla byggnaden The Loop. Byggnaden ska bli en mötesplats för kommersialisering av forskning och innovation och inrymmer även en kongress- och evenemangslokal som kan ta upp till 1000 sittande gäster. I huset planeras även restaurang/bar och ett helt våningsplan är ägnat åt co-working. Allt är gjort för att uppmuntra gränsöverskridande möten och samarbeten. Byggstart på the Loop sker sommaren 2021 och byggnaden planeras stå färdig andra halvan av 2023.

Man har från Skanskas sida lagt ner stora resurser och stort engagemang i the Loop, här skapar man en mötesplats som ska sjuda av liv även utanför normal arbetstid. Byggnaden kommer bli ett regionalt nav för forskning och innovationsdrivna företag. Verksamheterna i huset kommer bidra till att stärka området och skapa värden ur forskningsinvesteringarna i European Spallation Source (ESS) och MAX IV.

Plats för akademi, allmänhet och näringsliv
Skanskas nyförvärvade byggrätter kommer även de utvecklas för att stötta det begynnande forsknings- och innovationsklustret i Science Village. Målet är att, i the Loop, skapa byggnader som uppmuntrar innovativa processer och skapar fruktbara möten mellan akademi, allmänhet och näringsliv. En av fastigheterna ligger mellan Rydbergs torg och Lunds universitets framtida Science Village-campus. Den andra fastigheten ligger i det sydöstra hörnet av Science Village – fastigheten ligger på bästa läge med mindre än 30 meter till spårvagn, ESS och Lunds nya jättepark Kunskapsparken.

– Det är otroligt uppmuntrande att Skanska vill fortsätta sitt arbete i Science Village. Vi är mycket nöjda med hur man har utvecklat the Loop, säger Christian Lindfors, vd för Science Village Scandinavia AB. Vi övertygade om att man kommer fortsätt sitt utvecklingsarbete i den andan och skapa nya innovativa miljöer som gynnar både framtida hyresgäster och Science Village i stort.

Plusenergi – på riktigt

Ambitionen är liksom med the Loop att de framtida byggnaderna ska producera mer energi än de konsumerar och att de ska ha minimal miljöpåverkan. Utvecklingen i Science Village är en viktig del i Skanskas resa mot klimatneutralitet.

Science Village Scandinavia skriver på hyresavtalet för konsertsalen i the Loop

Publicerad: 8 oktober, 2020 av Ludvig Duregård |

Science Village Scandinavia AB skrev under fredagen på ett hyresavtal med Skanska för den planerade konsertsalen i the Loop. ”Den här flexibla lokalen ger oss stora möjligheter att attrahera internationella besökare till Lund och Science Village. Att få en sådan här kongress- och evenemangssal på plats i Science Village skapar värden för både ESS och MAX IV samt stödjer universitetets framtida etablering. Samtidigt får en fantastisk plats för kulturevenemang i området.” säger Christian Lindfors, Vd Science Village Scandinavia AB

I åratal har bristen på lämpliga lokaler för större konferenser och kongresser i Lund uppmärksammats. Science Village-bolaget blir nu hyresgäst i Skanskas första byggnad i området, The Loop. Kongress- och evenemangslokalen, som beräknas stå redo för inflyttning 2023, har kapacitet på cirka 1000 personer i publiken är anpassad för både konserter och föreläsningar men kan också ställas om till bankettsittning eller mindre mässor. Spårvagnen stannar bara några meter från lokalen, vilket i praktiken innebär 14 minuters restid från Lunds central.

”Det är bra att avtalet för salen nu är klart så att den kan komma att realiseras. Detta är ett mycket smart upplägg med delade funktioner och användningsområden, vilket gör att varje enskild funktion får väsentligt lägre kostnader än vid ett traditionellt upplägg. Huset och området får samtidigt en högre utnyttjandegrad och en större mångfald av besökare, under en större del av dygnets timmar och veckans dagar. Här visar vi ett fint exempel på samverkan och nytänkande som passar väl in på platsens karaktär.” Säger Hans Fransson, Senior affärsutvecklare, Skanska

Syftet med Science Village Scandinavia AB är att bygga ekosystemet kring ESS och MAX IV. En lokal av den här typen är en viktig pusselbit mot visionen om att effektivt koppla samman forskningsanläggningarna med de regionala, nationella och internationella forsknings- och innovationssystemen. Vinnova föreslog tidigare i år att en nationell teknikpark etableras med bas i Science Village.

”Vi tycker att det är roligt att det nu tas ännu ett konkret steg för att skapa en samlingspunkt – som är både nationell och internationell – och förverkliga de ambitioner som finns för Brunnshögsområdet och anläggningarnas roll i Sverige” säger Rebecca Hollertz på Vinnova

Ett av de tydligaste önskemålen från MAX IV och ESS är att det i Science Village ska finnas en samlingslokal som kan användas både för interna möten och för internationella symposier och föreläsningar. Lunds universitets etablering i Science Village gynnas också av att det redan i ett tidigt skede finns en stor aula att tillgå för föreläsningar men även för vetenskapliga konferenser.

Vi är entusiastiska över de möjligheter som ett mötesutrymme av detta slag möjliggör i vår närhet. Denna anläggning kommer att bli en utmärkt plats för vetenskapliga konferenser, användarmöten och sammankomster mellan akademi och industri, vilka blir allt viktigare för oss efterhand som antalet forskare som nyttjar MAX IV växer. Vi ser fram emot den attraktiva miljö, planerad i Science Village, som det gör detta möjligt.säger Ian McNulty, Direktör vid MAX IV

Lokalen innebär att området får en funktion som skapar liv och rörelse även utanför kontorstid. Här ryms olika typer av evenemang då den snabbt kan ställas om för stora vetenskapliga konferenser, nationella & internationella kongresser, föreläsningar, kulturevenemang och konserter. I huset planeras även grupprum för omkring 500 personer samt restaurang. Sedan tidigare har konferensarrangören Altitude Meetings ett större hyreskontrakt i byggnaden.

”Det är helt naturligt att Science Village tar ansvar för det här avtalet. Lokalen ger en unik chans att skapa en flexibel mötesplats som stärker områdets sammanhållning och attraktivitet från första början. Science Village kommer bli en smältdegel för idéer och innovation och att få den här resursen på plats tidigt i områdets utveckling känns fantastiskt.” Säger Christian Lindfors, Vd Science Village Scandinavia AB

Vilken roll spelar synkrotronljus i kampen mot Covid-19?

Publicerad: 7 september, 2020 av Ludvig Duregård |

Forskning och framsteg har precis publicerat en välskriven och fördjupad artikel om arbetet som sker på MAX IV med att kartlägga specifika protein hos SARS-CoV-2. Artikeln inkluderar även en hel del intressant information om MAX IVs olika tekniker och betydelsen av god sample preparation.

Läs hela artikeln här:
https://fof.se/tidning/2020/7/artikel/nobelprisad-teknik-avslojar-virusets-minsta-delar

 

Christian Lindfors blir ny Vd för Science Village Scandinavia AB

Publicerad: 31 mars, 2020 av Ludvig Duregård |

Christian Lindfors tillträder den 6 april som ny Vd för Science Village Scandinavia AB. Han kommer närmast från en tjänst som chef för region syd på Tyréns AB.

”Det känns som att jag har förberett mig i stora delar av mitt yrkesliv för den här uppgiften” säger Christian Lindfors, ”Science Village-området är ju i skarven mellan näringsliv och forskning, och både min bakgrund inom samhällsbyggnad och vidare som doktorand och näringslivsrepresentant inom akademin passar som hand i handske”.

En spännande period väntar

Forskningsanläggningarna i området skalar upp sin verksamhet, ESS öppnar för forskare inom några år och MAX IV har i dagsläget 16 strålrör finansierade, varav 11 är öppna för användare. Även i centrala Science Village rör det på sig. I december ankommer första spårvagnen i linjetrafik till området och Lund Science Center växlar upp organisationen för att skapa södra Sveriges största Science Center. Science Village-bolaget pekas även ut som en central aktör i bildandet av en nationell teknikparksfunktion kopplad till de båda anläggningarna i en ny utredning från Vinnova.

”Det kommer vara extremt intressant att vara en del i skapandet av ett globalt kunskapsekosystem i Science Village. Vi vill ju ha två världsledande forskningsanläggningar (ESS och MAX IV) som resulterar i betydande vetenskapliga vinningar internationellt och som samtidigt skapar värden nationellt och regionalt. När svenskt och internationellt näringsliv söker efter plattformar för framtida utveckling vill vi vara den part som överbryggar och erbjuder stöd och nya möjligheter”, säger Christian Lindfors.

ProNano och LTHs NanoLab tar steg framåt

Under mars har det även kommit positiva nyheter för Science Village, Lunds universitet och Rise. Lunds tekniska högskola (LTH) har beslutat att gå vidare med en etablering av NanoLab Science Village och Rise har satt igång processen med att bygga en första version av ProNano. Den småskaliga nanofabriken placeras initialt i Maxlabs gamla lokaler för att i ett senare skede etableras i större skala i Science Village.

”Christians erfarenheter från både skånskt näringsliv, offentlig förvaltning och den akademiska världen känns väldigt viktiga för området i stort. Han har en bred kunskap från sitt yrkesliv som bolaget kommer ha stor glädje av” säger Bengt Holgersson, styrelseordförande för Science Village Scandinavia AB

 

Lund Science Center söker Utställningschef

Publicerad: 4 november, 2019 av Ludvig Duregård |

Till annonsen.

Nu letar vi efter dig som ska leda arbetet med utställningsmiljön och innehållet på Lund Science Center. Ditt fokus blir:

 • Att leda planering, utveckling och genomförande av centrets permanenta och temporära utställningar.
 • Att ha en aktiv roll och förmåga att positivt påverka den framtida fysiska miljön i och kring den nya Science Center-byggnaden.
 • Att hitta nya angreppssätt på de globala utmaningarna för att på centret väcka ett stort engagemang hos målgrupperna, särskilt bland barn och ungdom.
 • Att ha en nyckelroll i etableringen av den nya utställningsorganisationen.
 • Att rapportera till chefen för Lund Science Center och vara medlem av ledningsgruppen.
 • Att etablera ett positivt och nära samarbete med styrgruppen för Lund Science Center.
 • Att bygga relationer med akademin, skola, näringsliv, ägare och andra samarbetspartners.
 • Att ansvara för kontakter med leverantörer av exempelvis installatörer, scenografi och ”story telling”.

Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av liknande roller inom arbetsfältet, exempelvis ledare på museum, mässor eller annat liknande vetenskapligt center för allmänheten.

Sista ansökningsdag: 17 november 2019, läs hela annonsen här.

Rekryteringen görs i samarbete med Mercuri Urval och frågor besvaras av Christian Nyhlén, 0733-66 75 76 eller Ulf Hillstedt, 0724-54 72 42 (Mercuri Urval).

Science Village Scandinavia AB söker VD

Publicerad: 22 oktober, 2019 av Ludvig Duregård |

VD Science Village Scandinavia

Science Village Scandinavia AB äger marken mellan MAX IV och ESS på Brunnshög i nordöstra Lund. Bolaget bildades 2009 som en följd av beslutet om att bygga MAX IV och ESS med syfte att främja forskningsanläggningarna. Regeringens målsättning är att etablera ett internationellt ledande centrum för material- och livsvetenskaper med ESS och MAX IV som hörnstenar.

Bolaget går delvis in i ny spännande fas som handlar mycket om att tillgodose ESS och MAX IV’s behov samt att fylla marken/ fastigheterna med värdeskapande innehåll. Uppdraget innebär att man leder en personalstyrka om fyra personer plus eventuella konsulter. Man rapporterar till styrelseordförande och verkar nära de tre ägarna (Lunds kommun, Lunds universitet samt Region Skåne).

Som VD är man ansvarig för att ta ESS och MAX IV’s behovsanalys vidare och utveckla en plan för hur man förverkliga dessa behov. Det ingår också att delta i processen att bygga Lunds universitets Campus Brunnshög med ansvar för försäljning av mark och detaljplanearbete. VD skall begära och färdigställa detaljplaner och exploateringsavtal för ett Science Center och LU Campus Brunnshög men också inleda ytterligare en detaljplaneprocess för södra delen av området. Rollen kräver således att man leder försäljningen av cirka 200.000 kvadratmeter byggrätter varav 85.000 de närmaste fem åren.

Kandidatprofil

Erfarenhet:

 • Kunskap om och erfarenhet av utveckling av forskningsinfrastruktur och dess kringfaciliteter
 • Gott nätverk inom svenska och utländska universitet samt hos forskningsfinansiärerna
 • Bra nätverk inom innovationsaktörerna
 • Erfarenhet av samhälls‐ och fastighetsutveckling
 • Gärna erfarenhet av köp/försäljning av byggrätter och utvecklingsprojekt
 • Förståelse för att leda offentliga bolag (Offentlighetsprincipen, Kommunlagen, LOU mm)

Utbildning: Akademisk examen inom något av de relevanta områdena

Placering: Lund

Om du är intresserad av denna position, skicka vänligen din ansökan (CV och personligt brev) till: gustaf.moberg@amrop.com

Kontakt

I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Amrop (www.amrop.se) och du kan kontakta Gustaf Moberg, +46 733 10 46 50, gustaf.moberg@amrop.com vid frågor.

Sista ansökningsdag är 6:e november men vi behandlar ansökningar löpande.

Bokdiskussion: Big science i småstaden (15 okt)

Publicerad: 30 september, 2019 av Ludvig Duregård |

Under framtidsveckan genomförs en bokdiskussion kring boken Big science i småstaden. Här ligger fokus på framtida utmaningar, prioriteringar och forskningspolitiska strategier. Med en panel av kunniga och insiktsfulla personer, där även bokens författare ingår, diskuteras viktiga framtidsfrågor kring etableringen av ESS och MAX IV i Lund.

Panel:
Mikael Eriksson, professor i acceleratorfysik, chefskonstruktör MAX IV.
Peter Honeth, f d universitetsdirektör och statssekreterare i utbildningsdepartementet.
Olof Hallonsten, fil dr i forskningspolitik och docent i sociologi, författare till boken. Verksam vid Ekonomihögskolan.
Yasemin Arhan Modéer, VD, processledare och projektledare, Altitude Meetings.

Moderator: Trine Grönlund.

Den 15 oktober kl 16.00-18.00 i Nya Fest, AF-borgen i Lund.

Afternoon tea från 15.30.

Föranmälan krävs, begränsat antal platser.

Alla anmälda får boken i förväg för att kunna delta i diskussionen.

Eventet är kostnadsfritt och en del av Lunds universitets Framtidsvecka 14-20 oktober, 2019.

Anmälan görs här: https://www.lu.se/event/big-science-i-framtidens-lund

Arkitektförslagen för Science Center klara

Publicerad: 27 april, 2019 av Ludvig Duregård |

Arkitekttävlingen runt Science Centret i Science Village offentliggjordes under torsdagen efter det första av flera jurymöten. Läs mer här

The Bridge Summit

Publicerad: 19 december, 2018 av Ludvig Duregård |

Plattformen The Bridge samlar aktörer från akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsmiljöer runt om i Skåne och östra Danmark. Målet med The Bridge är att generera lösningar på vår tids stora globala utmaningar. The Bridge Summit 2019 genomförs 30-31 januari 2019 (på Studio i Malmö) med ett fullspäckat program.

Science Village kan i egenskap av partner erbjuda en rabatterad anmälningsavgift á 2 000 SEK (ord. 3 500 SEK), nyttja rabatten här.

Och läs mer om the Bridge Summit här. Ses där!