sv
https://sciencevillage.com

Förinställd beskrivning. Venenatis? Egestas, veniam nobis nesciunt eu unde quam aliqua! Aute assumenda aperiam! Asperiores, do, suspendisse viverra, metus libero! Ultrices, primis magni pretium quis sed integer molestie voluptate tristique! Maiores rhoncus, sapiente velit leo nihil eligendi excepturi iure voluptas placerat cupiditate! Similique scelerisque aliquam eius! Hic proident fermentum inceptos commodi risus, eos, fugit eiusmod ipsum. Dolor sequi? Vel? Repudiandae tempora a, sem curabitur consequatur! Quaerat, per enim non aspernatur cumque voluptatem, ex quisque maxime potenti! Veniam ultrices, venenatis ullam, vivamus autem malesuada fermentum ipsam mauris, pede beatae suspendisse quo tempus laborum, error varius voluptatum torquent eos iste sequi tortor, lobortis laboriosam.

Archive for april, 2018

Detaljeplanearbetet

Publicerad: 16 april, 2018 av Peter Andersson |

Science Villages första detaljplan, som omfattar det centrala området runt Rydbergs torg och spårvägshållplatsen, omfattar byggrätter i sex byggnader varav två är sålda till Skanska respektive Wihlborgs.  

Detaljplanen väntar på besked från regeringen om lagakraft. Detta besked förväntas så snart Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat sina rekommendationer om omfattningen av beredskapszonen runt ESS. Dessa rekommendationer är utlovade under maj månad. 

Ytterligare en detaljplan är på väg fram. Denna omfattar möjlighet för två nanolab med tillhörande kontor samt ytterligare cirka 10 000 kvadratmeter kontorsbyggnader och ett parkeringshus. Lunds universitet planerar att flytta sitt nanolab till Science Village. Dessutom planeras ProNano, som är en pilotproduktionsanläggning för nanoprodukter för kommersiell användning.  

Denna detaljplan är ute på samråd fram till i slutet av maj. Den förväntas bli helt klar under hösten i år.

 

Science Center-projektet engagerar arkitekter

Publicerad: 16 april, 2018 av Peter Andersson |

Science Center-projektet har påbörjat arbetet med en programhandling och ett underlag för en arkitekttävling. Tillsammans med arkitekter kommer Science Center-byggnadens huvudsakliga karaktär och placering att konkretiseras. I arbetet ingår också att beskriva olika funktioner i byggnaden och den kommande verksamheten och hur dessa rumsligt bör placeras i förhållande till varandra. Ett viktigt moment i analysen är att bedöma hur olika målgrupper förväntas röra sig i byggnaden.

Arkitekttävlingen är planerad att genomföras under hösten 2018 efter en pre-kvalificeringsrunda. Det vinnande förslaget kommer att utgöra underlag för kommunens detaljplanearbete under 2019.

Science Center-projektet och Science Village kommer att ha en mindre utställning i Stadshallen Lab under delar av maj och juni. Det finns ett stort intresse för våra planer och detta är ett sätt att möta en bredare publik.

 

Fastighetsutvecklare till Science Village

Publicerad: 16 april, 2018 av Peter Andersson |

Susanna Ideberg började sin anställning på Science Village den 26 februari. Susanna kommer i huvudsak ansvara för att driva detaljplanearbete, representera Science Village vid projektering av allmän platsmark, och delta i försäljning av byggrätter. Därutöver kommer Susanna ansvara för förvaltning av Möllegården, Odarlövs mölla och Vindarnas Park, samt delta med byggkompetens i utvecklingen av Science Center. Susanna är civilingenjör från Väg- och Vatten, Chalmers, och kommer närmast från en tjänst som projektledare på Lunds kommun.