sv
https://sciencevillage.com

Förinställd beskrivning. Venenatis? Egestas, veniam nobis nesciunt eu unde quam aliqua! Aute assumenda aperiam! Asperiores, do, suspendisse viverra, metus libero! Ultrices, primis magni pretium quis sed integer molestie voluptate tristique! Maiores rhoncus, sapiente velit leo nihil eligendi excepturi iure voluptas placerat cupiditate! Similique scelerisque aliquam eius! Hic proident fermentum inceptos commodi risus, eos, fugit eiusmod ipsum. Dolor sequi? Vel? Repudiandae tempora a, sem curabitur consequatur! Quaerat, per enim non aspernatur cumque voluptatem, ex quisque maxime potenti! Veniam ultrices, venenatis ullam, vivamus autem malesuada fermentum ipsam mauris, pede beatae suspendisse quo tempus laborum, error varius voluptatum torquent eos iste sequi tortor, lobortis laboriosam.

Archive for februari, 2018

Viktig delrapportering till Vinnova och Vetenskapsrådet

Publicerad: 26 februari, 2018 av Peter Andersson |

SWEbeams arbete under hösten har engagerat ett stort antal akademiska och industriella aktörer drivna av ett gemensamt intresse att bättre förstå och utnyttja den fulla potentialen av de nya anläggningarna för att stärka svensk forskning och innovation. Vid den första workshopen den 24/11, 2017 i Stockholm var inte mindre än 12 svenska lärosäten och ett stort antal organisationer från de svenska högskolenära innovationsmiljöerna representerade. Även ett stort antal företag och andra intressenter för industrinära forskning och innovation såsom institut, mediatorbolag, branschorganisationer, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer etc deltog. På plats fanns även representanter för finansiärer av forskning och innovation samt från myndigheter och departement.

Syftet med initiativet att är att samla aktörer med intresse för ESS, MAX IV och den närliggande forsknings- och innovationsarenan – och att sammanställa aktörernas strategier, planer, behov och förutsättningar för att nyttja dem.

Projektet ska resultera i:

  1. En samlad långsiktig nationell vision/strategi i relation till ESS/MAXIV/SVS.
  2. Ett konkret underlag till nästa forskningspolitiska proposition för att understödja strategin
  3. Former/struktur/organisation av en nationell samverkansplattform som kan ”äga” strategi

Sammanfattningsvis görs det redan idag omfattande insatser för att stärka och utveckla svensk kompetens på centrala områden i relation till ESS och MAX IV. I SWEbeams inledande fas har bland annat noterats:

att de svenska forsknings- och användarmiljöerna växer

att vi har en relativt bra uppkoppling mot internationella anläggningar och internationella program,

att det finns etablerade samarbeten om forskarskolor, både nationellt och nordiskt, och inom både neutron- och synkrotronljustekniker,

att ett effektivt sätt att växa neutronanvändningen är att få forskare som idag använder synkrotronljustekniker att även börja använda neutrontekniker,

att det finns ett växande engagemang från forskningsinstituten,

att det finns pågående utvecklingsinitiativ23 inom flera sektorer,

att det finns etablerade och framväxande strategier på flera lärosäten.

Detta är insatser som man med fördel kan bygga på och vidareutveckla under kommande år.

Se vidare: SWEbeams – Delrapportering till Vinnova och Vetenskapsrådet

 

Science Village utvecklas vidare

Publicerad: 13 februari, 2018 av Peter Andersson |

PRESSMEDDELANDE  2018-02-13

Science Village Scandinavia AB har tecknat avtal med Skanska Sverige AB om försäljning av byggrätter för projektet The Loop. Försäljningen omfattar ett 4 200 kvm stort markområde med en byggrätt på 13 000 kvm. Markområdet ligger i bästa läge på Science Village, angränsande mot Rydbergs torg och spårvägens hållplats för ESS och Science Village.

Skanska har sedan 2015 arbetat med The Loop, och nu har utvecklingen av projektidén kommit så långt att båda parter var redo att teckna avtal om markförvärv.

– Vi är mycket nöjda med hur Skanska har tagit sig an utvecklingen av The Loop, säger Ulrika Lindmark, vd för Science Village Scandinavia AB. Man har från Skanskas sida lagt ner stora resurser och stort engagemang på att inte bara skapa en byggnad och en arbetsplats, utan också en mötesplats som ska sjuda av liv även utanför normal arbetstid. Vi är övertygade om att The Loop kommer att berika Science Village!

The Loop är den andra byggrättsförsäljningen som har genomförts i Science Village. Den första var byggrätten för projektet Space som såldes till Wihlborgs 2016.

– Vi har haft en utdragen detaljplaneprocess orsakad av att myndighetsprövningen av ESS ännu inte är klar, säger Ulrika Lindmark. Vi tror nu – på goda grunder – att den första detaljplanen för Science Village kommer att vinna laga kraft under det andra halvåret 2018, och att både Space och The Loop därefter omgående kan börja byggas.

För mer information:

Ulrika Lindmark, VD, Science Village Scandinavia AB

ulrika.lindmark@sciencevillage.com eller 0705-31 74 22