sv
https://sciencevillage.com

Förinställd beskrivning. Venenatis? Egestas, veniam nobis nesciunt eu unde quam aliqua! Aute assumenda aperiam! Asperiores, do, suspendisse viverra, metus libero! Ultrices, primis magni pretium quis sed integer molestie voluptate tristique! Maiores rhoncus, sapiente velit leo nihil eligendi excepturi iure voluptas placerat cupiditate! Similique scelerisque aliquam eius! Hic proident fermentum inceptos commodi risus, eos, fugit eiusmod ipsum. Dolor sequi? Vel? Repudiandae tempora a, sem curabitur consequatur! Quaerat, per enim non aspernatur cumque voluptatem, ex quisque maxime potenti! Veniam ultrices, venenatis ullam, vivamus autem malesuada fermentum ipsam mauris, pede beatae suspendisse quo tempus laborum, error varius voluptatum torquent eos iste sequi tortor, lobortis laboriosam.

Archive for december, 2015

JA till spårvägen

Publicerad: 27 december, 2015 av Ulrika Lindmark |

Den 17 december 2015 är ett historiskt datum i Science Village’s utveckling. Två positiva beslut om spårvägen kom på samma dag. Först besked om delfinansiering av spårvägen från de statliga stadsmiljöavtalen och senare fattades beslut i Lunds kommunfullmäktige om att anlägga spårvagnsträckan Lund C till ESS.

Spårvägen är en prioriterad och ett attraktivt kollektivtrafikslag och ett steg i rätt riktning mot att skapa ett hållbart Science Village. Det är mycket värt att spårvagnstrafiken finns tidigt etablerad under utbyggnaden av stadsdelen eftersom chanserna då ökar att spårvagn blir det självklara färdsättet.

Visionsbild%20Sölvegatan

Visionsbilder Metro Arkitekter

Den idag planerade slutstationen är tänkt att ligga i Science Village’s hjärtpunkt. Och i dess absoluta närhet planeras bland annat restaurang, gästboende, undervisningslokaler och besökscentrum. Beslutet om spårvägen kommer att underlätta resandet för både forskare, anställda och besökare.

Besökscentrum blir självförsörjande på el

Publicerad: 17 december, 2015 av Ulrika Lindmark |

Som ett inledande och första steg att nå målet ”Brunnshög ska bli ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande” har Science Village Scandinavia AB och Kraftringen samarbetat i ett energiprojekt som innebär att Besökscentrum för ESS och MAX IV kommer att bli självförsörjande på el.

För att åstadkomma detta placeras ett hybridkraftverk vid det nyrenoverade Besökscentret. Kraftverket, en Giraffe 2.0, kommer att ge byggnaden el via både solceller och vindkraft. Giraffe levereras av det svenska utvecklingsbolaget InnoVentum.

Giraffe 2.0 beräknas generera så mycket el att det även blir ett överskott som kan säljas vidare ut på elnätet. Hybridkraftverket behöver inte mer än 25 m2 markyta vilket gör det lätt att placera. Giraffe 2.0 har en stomme av trä från hållbart förvaltade skogar och av återvunnet stål.

Kraftringen är Science Village Scandinavias energipartner. Partnerskapet innebär bland annat samverkan kring att finna innovativa energi- och mobilitetslösningar för att uppfylla Brunnshögsvisionen. Hybridkraftverket är det första konkreta exemplet på vårt samarbete.

Besökscentret i den tidigare Möllegården färdigrenoverades under 2015. Under våren 2016 installeras en utställning om ESS och MAX IV i byggnaden. Utställningen kommer att vara bokningsbar för intresserade grupper.

Kraftringen och Science Village Scandinavia gör Lund mer hållbart

Publicerad: 11 december, 2015 av Ulrika Lindmark |

Kraftringen och Science Village Scandinavia har i dagarna undertecknat ett samarbetsavtal som syftar till att skapa fler hållbara lösningar i Lunds nya stadsdel Brunnshög. Alla som vill etablera sig i Science Village Scandinavia måste följa samarbetsavtalets riktlinjer för hållbara transporter och energilösningar.

Visionen är att det i Lunds nya gröna stadsdel Brunnshög ska finnas lokalt producerad förnybar energi och hållbara transportlösningar. Science Village Scandinavia är den del av Brunnhög som kommer att byggas mellan ESS och MAX IV. I stadsdelen kommer universitet, forskningsinstitut och företag att ha sina verksamheter. Dessutom kommer där att finnas servicefunktioner, som tillfälliga boenden, restauranger och mötesplatser, för gästforskare, anställda och allmänhet.

Den energi som används i Science Village ska vara både förnybar och lokalt producerad, och som primär uppvärmning ska fjärrvärme användas. En källa till förnybar lokalt producerad energi är restvärme från forskningsanläggningarna, som Kraftringen tar tillvara i sitt fjärrvärmenät.

kraftringen_logo_CMYK (1)

Kraftringen kommer att erbjuda bygg- och fastighetsbolag såväl fjärrvärmeanslutning som elnäts- och fiberanslutning. Kraftringen och Science Village Scandinavia skall också, tillsammans med entreprenörer och byggbolag, skapa nya och innovativa lösningar för energi och transporter i stadsdelen.

– Med starka samarbetspartners och höga ambitioner vad gäller hållbarhet och innovativa lösningar kan vi säkerställa att vi bygger en stadsdel i världsklass, säger Ulrika Lindmark, VD Science Village Scandinavia AB.

– Vi ser fram emot ett spännande och utvecklande samarbete med Science Village Scandinavia som bidrar till att förverkliga hållbarhetsmålen i Brunnshög, avslutar Kraftringens VD, Sylvia Michel.

Kinesiskt intresse för Science Village

Publicerad: 2 december, 2015 av Ulrika Lindmark |

I maj 2015 hade vi nöjet att välkomna en kinesisk delegation Lund och i samband med besöket undertecknades en avsiktsförklaring mellan Lunds kommun, Shenzhen DXHR Science and Technology samt Cleantech Scandinavia kring att arbeta för etableringen av ett International Cleantech Center i Lund.

I november följdes det kinesiska besöket upp genom att en delegation från Lunds kommun med kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren i spetsen, gjorde ett återbesök i Shanghai.

cleantech_1

Förhoppning om kommande kinesiskt Cleantech Center i Science Village

Den kinesiska grupperingen har önskemål om att etablera sig i Science Village, och ett arbete har påbörjats för att konkretisera innehåll, tidplaner och finansiering. Förhoppningen är att arbetet ska resultera i byggandet av ett kinesiskt Cleantech Center på Science Village inom några år.